Generative artificial intelligence (AI) potentially holds enormous promise for health care and could usher in a new era of tools. But the technology is still evolving, the accuracy is not yet reliable, and few rules or regulatory guardrails exist.

In April, the Coalition for Health AI (CHAI) released its 24-page Blueprint for Trustworthy AI and is finalizing an AI Maturity Evaluation tool, which could help health care organizations determine their readiness and capacity to use AI.1 John Halamka, M.D., M.S. cofounded the CHAI, which includes representatives from federal regulatory agencies, the White House, large technology companies, and lea...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.