Hem Sekretesspolicy
by eMHIC Guest

Integritetspolicy

Införandet

eMental Health International Collaborative Trust(vi, oss, vår)är en nyzeeländsk registrerad välgörenhetsorganisation och följer New Zealand Privacy Act 2020 (Lagen)när vi hanterar personuppgifter.  Personuppgifter är information om en identifierbar individ (en fysisk person).

Denna policy beskriver hur vi kommer att samla in, använda, avslöja och skydda dina personuppgifter.

Denna policy begränsar eller utesluter inte någon av dina rättigheter enligt lagen.  Om du vill ha ytterligare information om lagen, se www.privacy.org.nz.

Ändringar i den här policyn

Vi kan ändra denna policy genom att ladda upp en reviderad policy på webbplatsen och det är ditt ansvar att övervaka webbplatsen för eventuella ändringar.  Ändringen gäller från och med det datum då vi laddar upp den reviderade policyn.

Vem samlar vi in dina personuppgifter från

Vi samlar in personuppgifter om dig från:

 • du, när du tillhandahåller den personliga informationen till oss, inklusive via webbplatsen och någon relaterad tjänst (vilket innebär någon funktionalitet vi gör tillgänglig för dig på eller via webbplatsen, till exempel genom någon registrerings- eller prenumerationsprocess, genom någon kontakt med oss, eller när du köper eller använder våra tjänster och produkter
 • tredje part där du har godkänt detta eller informationen är allmänt tillgänglig. 

Om möjligt kommer vi att samla in personuppgifter direkt från dig. 

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att: 

 • verifiera din identitet
 • tillhandahålla tjänster till dig
 • marknadsföra våra tjänster till dig, inklusive att kontakta dig elektroniskt (t.ex. via sms eller e-post för detta ändamål)
 • förbättra de tjänster som vi tillhandahåller dig
 • fakturera och samla in betalning från dig, inklusive att godkänna och behandla kreditkortstransaktioner
 • svara på kommunikation från dig
 • bedriva forskning och statistisk analys (anonymiserad)
 • skydda och/eller genomdriva våra juridiska rättigheter och intressen
 • för något annat ändamål som godkänts av dig eller lagen.

Om du begär en återställning av lösenordet inkluderas din IP-adress i återställningsmeddelandet.

Avslöja dina personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:  

 • företag som stöder våra tjänster, inklusive personer som är värdar för eller underhåller något underliggande IT-system eller datacenter som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen eller andra tjänster
 • en person som kan kräva att vi tillhandahåller dina personuppgifter (t.ex. en tillsynsmyndighet)
 • någon annan person som är bemyndigad enligt lagen eller annan lag (t.ex. en brottsbekämpande myndighet)
 • någon annan person som är auktoriserad av dig.

Ett företag som stöder våra tjänster kan finnas utanför Nya Zeeland.  Detta kan innebära att dina personuppgifter hålls och behandlas utanför Nya Zeeland.

Skydda din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, obehörig aktivitet eller annat missbruk inklusive datakryptering (serveras via SSL).

Komma åt och korrigera dina personuppgifter

Med förbehåll för vissa skäl för avslag enligt lagen har du rätt att få tillgång till dina lättillgängliga personuppgifter som vi innehar och begära rättelse av dina personuppgifter.  Innan du utövar denna rätt behöver vi bevis för att bekräfta att du är den person som personuppgifterna avser.

När det gäller en begäran om rättelse, om vi anser att korrigeringen är rimlig och vi rimligen kan ändra personuppgifterna, kommer vi att göra korrigeringen.  Om vi inte gör korrigeringen kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att notera de personuppgifter som du begärde korrigeringen.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, maila oss admin@emhicglobal.com.  Din e-post ska ge bevis på vem du är och ange detaljerna i din begäran (t.ex. personuppgifterna eller korrigeringen som du begär).

Vi kan debitera dig våra rimliga kostnader för att tillhandahålla dig kopior av dina personuppgifter eller korrigera den informationen.

Internetanvändning

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att upprätthålla säkra internetanslutningar, om du förser oss med personlig information via internet, är tillhandahållandet av den informationen på egen risk.

Om du publicerar dina personuppgifter på webbplatsens anslagstavla eller via våra konton på sociala medier bekräftar och samtycker du till att informationen du publicerar är offentligt tillgänglig.

Om du följer en länk på vår webbplats till en annan webbplats (inklusive för att komma åt någon tjänst) kommer ägaren av den webbplatsen att ha sin egen integritetspolicy relaterad till dina personuppgifter.  Vi ansvarar inte för tredje parts sekretesspraxis och rekommenderar att du granskar webbplatsens integritetspolicy innan du tillhandahåller någon personlig information.

Cookies

Vi använder cookies (en alfanumerisk identifierare som vi överför till din dators hårddisk så att vi kan känna igen din webbläsare) för att övervaka din användning av webbplatsen.  Du kan inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, även om det kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, våra sekretessrutiner eller om du vill begära tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter kan du kontakta oss på admin@emhicglobal.com.

Denna policy uppdaterades senast den 3 juli 2021.

Victoria Hornby

CEO, Mental Health Innovations, UK

Hjälplinjer för internationella telefoner och sms

Victoria is CEO of Mental Health Innovations, the charity behind SHOUT, the UK’s first 24/7 crisis text service. From 2011 to 2017, she was Director of Programmes at The Royal Foundation, building a portfolio of projects including the Invictus Games, Coach Core, United for Wildlife and Heads Together.