Hem Användarvillkor
by Kirsty Cardy

Användarvillkor

Din tillgång till och användning av emhicglobal.com webbplats (webbplatsen)omfattas av dessa användarvillkor, läs tillsammans med vår integritetspolicy och policy för godtagbar användning (gemensamt villkoren). Om du inte accepterar dessa villkor får du inte komma åt eller använda webbplatsen.    Vi kan variera dessa villkor från tid till annan genom att publicera en uppdaterad version på webbplatsen, och du kommer att vara bunden av dessa ändringar. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för eventuella uppdateringar eller ändringar.

Registrering

Åtkomst till vissa delar av webbplatsen kan endast begränsas till registrerade användare. När du registrerar dig som användare bekräftar du att all information du lämnar till oss är korrekt och fullständig och kommer att hållas aktuell. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och inloggningsuppgifter och måste meddela oss på admin@emhicglobal.com när du blir medveten om att ditt användar-ID och / eller lösenord kan ha gått förlorat, stulits eller på annat sätt äventyrats.  

Riktlinjer för medlemskap 

EMental Health International Collaborative ("eMHIC") har åtagit sig att utföra all sin verksamhet öppet och ärligt, med respekt och i god tro till högsta etiska standard. Alla medlemmar i eMHIC-communityn förväntas upprätthålla dessa standarder genom att visa integritet, ärlighet och ansvar i sitt engagemang i eMHIC-aktiviteter och i relationer med eMHIC-samhället i stort. 

Dessa riktlinjer för medlemskap ger eMHIC-medlemmar vägledande principer för att ge tydlig förståelse för förväntningarna på deras engagemang. 

Som medlem i eMHIC förstår och håller jag med om att: 

  1. Mitt medlemskap kan inte överföras. Jag kommer inte att dela mitt användarnamn och lösenord med någon annan eller tillåta någon annan att komma åt eMHIC-webbplatsen med mitt användarnamn och lösenord. 
  1. Jag kommer att respektera konfidentialiteten för privat eller konfidentiell information som jag kan bli part i som medlem i eMHIC. 
  1. Jag kommer att avstå från att marknadsföra eller marknadsföra mina produkter eller tjänster med hjälp av eMHIC:s engagemangsplattformar, inklusive men inte begränsat till evenemang, webbseminarier och LinkedIn. 
  1. Jag kommer inte att omfördela innehåll som delades med mig personligen utan att söka tillstånd från författaren till det innehållet. Allt innehåll i Kunskapsbanken på eMHIC:s webbplats kan delas utan tillstånd.  
  1. eMHIC ansvarar inte för eller ansvarar för material som publicerats av andra på eMHIC:s engagemangsplattformar. eMHIC förbehåller sig dock rätten att redigera, vägra att publicera eller ta bort frågor som, efter eMHIC:s gottfinnande, är stötande eller strider mot denna kod. 
  1. Jag kommer att stödja en positiv eMHIC-gemenskapsanda och upprätthålla riktlinjerna genom att kontakta admin@emhicglobal.com om jag blir medveten om något innehåll eller beteende som inte ligger i riktlinjernas anda. 

Innehåll som du tillhandahåller

You are responsible for all personal information, images, text, and other data or material that you share or otherwise make available through your use of the Website (collectively, Content). All Content must comply with our <insert link to Acceptable Use Policy> and we will treat your personal information in accordance with our Privacy Policy.  You warrant that you hold all necessary permissions, authorisations and consents to upload, submit and/or publish any Content you upload, submit or otherwise make available through the Website, and hereby grant us a non exclusive licence to publish all or any part of such Content (at our sole discretion) on or through the Website. You must notify us immediately at admin@emhicglobal.com should you become aware that any Content you have provided may be in breach of these Terms. 

Upphovsrätt
EMHIC Global (och/eller dess licensgivare) äger alla immateriella rättigheter på webbplatsen, inklusive upphovsrätt i all information, innehåll, text, programvara, databaser, grafik, konstverk, fotografier, logotyper, ikoner, ljud- och visuella inspelningar.  All omdistribution eller reproduktion av hela eller någon del av webbplatsen eller dess innehåll är förbjuden annat än följande:

  • Du får skriva ut eller ladda ned innehåll till din lokala hårddisk endast för personligt och icke-kommersiellt bruk
  • Du kan kopiera innehållet till enskilda tredje parter för personligt bruk förutsatt att du formellt bekräftar webbplatsen som källan till innehållet

Du får inte, förutom med vårt skriftliga förhandsgodkännande (admin@emhicglobal.com) distribuera eller kommersiellt utnyttja hela eller delar av Innehållet.

Du måste få vårt skriftliga samtycke innan du upprättar en länk till vår webbplats eller något av dess innehåll. Om du vill göra det e-post din begäran till admin@emhicglobal.com.

Garantier och ansvar Denna webbplats görs tillgänglig för dig på "i befintligt sätt" och "som tillgänglig" basis, utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, av något slag. Vi gör ingen representation eller garanti för att webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning i alla länder eller att innehållet uppfyller lagarna i alla länder. Du är ansvarig för att din tillgång till och användning av webbplatsen inte är olaglig eller förbjuden, och för din egen efterlevnad av alla tillämpliga lagar, standarder och branschregler.

Din användning av, och allt beroende av, webbplatsen och dess innehåll är på egen risk. Du är ensamt ansvarig för att verifiera tillförlitligheten, aktualiteten, kvaliteten, lämpligheten, integriteten och fullständigheten hos information som erhållits genom din användning av webbplatsen.  Alla länkar på webbplatsen till andra webbplatser innebär inte något godkännande, godkännande eller rekommendation av eller ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll, produkter, verksamhet eller operatörer.

Vi garanterar inte att din åtkomst till eller användning av webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att webbplatsen kommer att vara lämplig för något visst ändamål eller uppfylla dina krav. I den utsträckning som tillåts enligt lag, är alla framställningar och garantier, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsade till någon underförstådd garanti för kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål uttryckligen frånsörda.
EMHIC Global (inklusive dess direktörer, tjänstemän och agenter) ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för förlust eller skada av något slag, inklusive men inte begränsat till, direkt, indirekt, tillfällig, följdskador eller straffskadestånd, förlust eller korruption av data, förlorade vinster eller möjligheter eller intäkter eller underlåtenhet att uppnå förväntade fördelar som härrör från eller i samband med din användning av webbplatsen eller något innehåll även om vi tidigare hade varit informeras om risken för sådana skador. I den mån vi befinns vara ansvariga kommer EMHIC Globals maximala ansvar (inklusive dess direktörer, tjänstemän och agenter) att begränsas totalt till $ 100.00 Nya Zeeland dollar.

Inskränkningar  
Förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor får du inte kopiera, ladda ner, visa, reproducera, distribuera, ändra, redigera, ändra, översätta, anpassa eller förbättra något av webbplatsen eller dess innehåll (inklusive men inte begränsat till några mallar) på något sätt eller bakåtkompilera eller dekompilera någon kod, skript eller programvara som finns tillgänglig på eller utgör en del av webbplatsen, eller tillåta tredje part att göra detsamma. Du har ingen rätt, titel eller intresse för eller till webbplatsen eller dess innehåll och du får inte "rama in" eller "spegla" webbplatsen, någon information som finns på, inramas inom eller är tillgänglig från eller via webbplatsen på någon annan server eller internetbaserad enhet utan föregående skriftligt medgivande från EMHIC Global.

Skadestånd
Du samtycker till att frigöra, gottgöra och hålla EMHIC Global, dess direktörer, tjänstemän och agenter, från och mot alla handlingar, krav, stämningar, kostnader, skador, skulder och utgifter (inklusive juridiska avgifter på advokat- och klientbasis) som uppkommit, hävdats eller påståtts av oss eller av någon tredje part och som på något sätt avser din underlåtenhet att följa dessa villkor. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av någon anledning, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig, avbryta eller avsluta din registrering och/eller åtkomst till webbplatsen och/eller något innehåll efter eget gottfinnande.

Dessa villkor kommer att regleras av nya Zeelands lagar och kan endast frångås skriftligen.  Om något av dessa villkor blir ogiltigt, ogiltigt eller ogenomförbart kommer resten av villkoren inte att påverkas. 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Victoria Hornby

CEO, Mental Health Innovations, UK

Hjälplinjer för internationella telefoner och sms

Victoria is CEO of Mental Health Innovations, the charity behind SHOUT, the UK’s first 24/7 crisis text service. From 2011 to 2017, she was Director of Programmes at The Royal Foundation, building a portfolio of projects including the Invictus Games, Coach Core, United for Wildlife and Heads Together.