On average, 25% of employees are at risk for stress, burnout or leaving the company. Often, organizations do not know how their employees are doing and which employees are at risk. Inuka Coaching helps organizations to identify these employees with a self-scan and offers them help via  digital one-on-one coaching. With the Inuka Coaching Method, 2 out of 3 employees go from ‘at risk’ to ‘resilient’ within 4 sessions (Cambridge Global Mental Health Journal, 2021) 
 

If you would like to learn more about Inuka Coaching or the Inuka Method, scroll to the bottom of this article.  
 

The last 3 years we have provided over 1000+ coaching session...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.