Freddie Chipres couldn't shake the melancholy that lurked at the edges of his otherwise "blessed" life. He occasionally felt lonely, particularly when working from home. The married 31-year-old mortgage broker wondered if something was wrong: Could he be depressed?
 

Chipres knew friends who'd had positive experiences seeing a therapist. He was more open to the idea than ever before, but it would also mean finding someone and scheduling an appointment. Really, he just wanted a little feedback about his mental health.
 

That's when Chipres turned to ChatGPT(Opens in a new tab), a chatbot powered by artificial intelli...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.