The Mental Health Foundation in New Zealand in collaboration with media and mental health consumer representatives have created a set of guidelines designed to ensure the media portray mental illness in a positive way, free from discrimination and bias.
 

"These guidelines will equip journalists with the confidence and understanding to report on mental illness and mental health issues safely, accurately and respectfully. One in five Kiwis will experience a mental health problem this year, and more than half of us will go through distress or mental illness at some point in our lives."

Media Guide...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.