Have you ever read somewhere how Cardiology, Endocrinology and Rheumatology were lumped together as “Physical Health” in an attempt to address issues related to these branches of Medicine? 
 
No. Because there is Emergency Medicine, Acute Internal Medicine, Immunology, Gastroenterology, and countless other branches or subspecialities within the field of Medicine itself; and each have their own respective profiles, with due attention given to them. Surgical specialities and various fields related to Diagnostics hold their own distinct identities.     
 
And yet,  when it comes to Mental Health, well, it’s still just Mental Health. Psycholo...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.