A policy brief from the World Health Organization offers strategies for combating ageism and bias in machine learning technologies.
The brief, "Ageism in artificial intelligence for health," proposes a wide range of measures to ensure older people are effectively engaged in the processes, technologies and services affecting them.  

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.