Making strides in mental health promotion and access to quality care. What we learned from examples abroad.
 

We often interject with “it’s just a thought” after making a suggestion, perhaps to mitigate damage after offering unsolicited advice. While we usually think of it as a throwaway line, New Zealand has given it new importance by putting it at the core of a virtual cognitive behavioural therapy service led by therapist Anna Elders. For people with mild-to-moderate symptoms of depression and anxiety, Just a Thought provides tools to control emotions, thoughts, and behaviours through free online courses. Its ability to cut New Ze...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.