Summary
 
Introduction
 

Frustrations are often expressed around the difficulty of using digital systems in healthcare, compared to say other commercial products made by companies such as Apple or Google.

The abstract notion of perfect usability being an absolute requirement lessens the value of incremental progress and sets such an unachievable goal that there is a risk of devaluing any improvements made along the way...these are some thoughts which I hope helps to explain my view and and offer something more constructive in the debate.

 
Issues
 

Issue 1: Healthcare is delivered in a complex adaptive system
Issue 2: Expert staff nee...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.