In the face of high unmet mental health needs and overburdened mental health systems, scalable approaches to increase use of evidence-based interventions are essential. Smartphone apps, e-therapies and other digital interventions offer promise in this regard.
 

Digital interventions can be effective for a range of clinical disorders. These tools, particularly those that can be used without clinical support, can have enormous reach1. However, early optimism that they could be placed online, optimally utilized by those who need them, and thereby improve population mental health, has not been realized. Both the uptake of tools and sustained en...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.