Travis Salway, Simon Fraser University; Emily Jenkins, University of British Columbia; Hasina Samji, Simon Fraser University, and Pierre-julien Coulaud, University of British Columbia
You don’t need statistics to appreciate the profound effects that COVID-19 restrictions limiting social connections and access to services have had on our collective mental health. And yet, statistics — paired with qualitative data that offer in-depth descriptions of what people are experiencing — are essential for monitoring improvements, or lack thereof, during the process of recovery from the past two years of cumulative stress.

However, aggregate trends (wh...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.