About the Webinar:
 

E-mental health (eMH) practices are often focused on the question of what’s possible? but not necessarily the vital question of what’s responsible?

Without responsible e-mental health practices, the dawning era of online mental health care could be undermined. One risk is ‘techno-solutionism’ in which technological solutions are promoted as a quick and easy but ultimately misguided way to solve complex real-life problems.

Potential harms include over-promising and under-delivering, decreased privacy, and the leveraging of private information against people’s interests. These harms risk undermining public confidence ...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.