Two and a half years since the start of the Covid-19 pandemic, we are still dealing with the fallout – not least the effect on youth mental health. For many children and young people, the repeated lockdowns, social isolation, and climate of uncertainty, proved to be deeply distressing. Searches for apps for mental health problems are rising considerably.

“Young people are at the very point in their lives when socialising with their peers is a way to discover their independence and learn how to interact in the world as young adults,” says Dr Lloyd Humphreys, clinical psychologist and managing director of ORCHA (the Organisation for the R...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.