Monica Barratt, RMIT University; Alexia Maddox, RMIT University; Jenny L. Davis, Australian National University, and Naomi Smith, Federation University Australia

You might have seen online or heard about “binaural beats”, which have been described as “digital drugs”.

Listening to binaural beats has been claimed to help with sleep, stress, anxiety and cognition, and there’s much discussion online about whether or not they can cause a “high” similar to drugs.

But what actually are they? And what’s the evidence for beneficial or mood-altering effects?
 
What Are Binaural Beats?
The perceptual phenomenon of binaural beats was discovere...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.