Trigger Warning: The following content may contain suicide or self-harm topics. Learning from personal experiences, and the lived experience of other survivors, Dr Sandersan Onie shares his work that uses online data tracking to serve targeted suicide prevention ads. Suicide is one of the leading causes of death in many countries across the world. So Sandersan argues we should be making the most of the technology and data available to us to innovate and find new solutions that allow us to reach at risk people across the globe. Dr. Sandersan (Sandy) Onie is a researcher at the Black Dog Institute in Australia and Founder of Emotional Health fo...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.