Key Messages:
 
 
Men experience mental health difficulties
 

 "Research has shown that men often avoid seeking help because of gender expectations that they should not appear vulnerable or unable to handle their own problems... They seek help for mental health struggles at approximately half the rate of women."

"Men are far more likely to be underdiagnosed for mental health problems than are women, research has found, because many health-care practitioners often misread men’s symptoms. When metrics are used that more accurately gauge their symptoms...men are nearly depressed as women"

 
Mental health apps may be particularly appealin...

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.