Increasing demand for mental health services and the expanding capabilities of artificial intelligence (AI) in recent years has driven the development of digital mental health interventions (DMHIs). This article reviews current DMHIs with a specific focus on AI-based chatbots, discusses the challenges faced and potential solutions and concludes with potential directions for future research.

Gå med i eMHIC för att läsa mer...

Vår kunskapsbank är tillgänglig för eMHIC-medlemmar och fylld med exklusiva artiklar om tankeväckande och banbrytande ämnesfrågor. Vi uppdaterar den kontinuerligt i linje med den snabbt föränderliga hälsoindustrin och de ständigt föränderliga kraven på mental hälsa när vi navigerar i pandemin som en planet. För att komma åt dessa artiklar i sin helhet, vänligen logga in eller gå med oss.